باربری هرمزگان شرکت حمل و نقل بندرعباس حمل کالا و اثاثیه منزل

باربری هرمزگان شرکت حمل و نقل بندرعباس حمل کالا و اثاثیه منزل

باربری هرمزگان شرکت حمل و نقل بندرعباس این شرکت در تاریخ ۱۳۷۱/۰۹/۱۵ با نام شرکت حمل و نقل نهنگ بار بندر تأسیس گردید و تا سال ۱۳۸۲ هجری شمسی با همین نام به کار خود در زمینه حمل و نقل جاده ای داخلی کالا ادامه داد. در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی این شرکت به نام شرکت حمل و نقل نیک ترابر بندر و با مدیریت جدید تغییر نام داد. سهامداران این شرکت در حال حاضر آقایان "رضا شاکر آبکنار" به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره؛ "عبداله پادنگی" به عنوان رئیس هیأت مدیره؛ "ابراهیم دهستان" به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛...

0