درباره ما

[vc_row][vc_column][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_82193″ image=”1127″][cz_gap][cz_title bline=”cz_line_both_side” smart_fs=”true” css_right_line_left=”20px” id=”cz_39523″ sk_lines=”background-color:#fe8802;width:50px;”]

درباره سامانه حمل و نقل آنلاین

متنی کوتاه درباره ما
[/cz_title][cz_gap][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cz_title id=”cz_69441″]بزرگترین سامانه حمل ونقل آنلاین ارائه دهنده خدمات حمل و نقل کالا و اثاثیه منزل حمل و نقل بار سبک و سنگین با بیش از صد همکار فعال در سراسر کشور

  • بیمه رسمی
  • بارنامه دولتی
  • کادر مجرب
  • رانندگان فعال و مسیربلد

ویژه بار خاوری و کامیونت[/cz_title][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cz_stylish_list id=”cz_76177″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%229%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22200k%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%2030%2B%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D9%84%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%D9%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%2B%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:20px;color:#fe8802;” sk_lists=”font-size:18px;font-weight:500;width:50%;float:right;” sk_overall=”margin-left:-10px;”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px”][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”101″ after=”عضو کارشناس” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_100926″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:400;background-color:#fe8802;width:200px;padding:5px 25px;margin-bottom:10px;border-radius:5px;” sk_after=”color:#fe8802;font-size:18px;”][cz_gap height=”40px”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”9″ symbol=”+” after=”سال تجربه” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_12351″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:400;background-color:#fe8802;width:200px;padding:5px 25px;margin-bottom:10px;border-radius:5px;” sk_after=”color:#fe8802;font-size:18px;”][cz_gap height=”40px”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”90″ symbol=”k” after=”حمل و نقل موفق” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_99110″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:400;background-color:#fe8802;width:200px;padding:5px 25px;margin-bottom:10px;border-radius:5px;” sk_after=”color:#fe8802;font-size:18px;”][cz_gap height=”40px”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”94″ symbol=”k” after=”سفارش مشتری” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_67847″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:400;background-color:#fe8802;width:200px;padding:5px 25px;margin-bottom:10px;border-radius:5px;” sk_after=”color:#fe8802;font-size:18px;”][cz_gap height=”40px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][cz_gap height=”60px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1532325012265{background-color: #212121 !important;}”][vc_column][cz_gap height=”90px”][cz_title bline=”cz_line_both_side” smart_fs=”true” css_right_line_left=”20px” id=”cz_43403″ sk_lines=”background-color:#fe8802;width:50px;”]

آشنایی با  خدمات ما

ما حرفه ای هستیم و با هم کار میکنیم

[/cz_title][cz_gap][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_team style=”cz_team_6″ image=”399″ color_mode=”cz_social_colored” social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_2″ id=”cz_55564″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_image_img=”border-radius:4px;” sk_icons=”font-size:20px;color:#000000;margin:1px;border-radius:3px;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:#161616;border-radius:3px;” sk_social_con=”background-color:#ffffff;margin-right:auto;margin-bottom:-40px;margin-left:auto;border-radius:4px;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.2);display:table;” sk_image_con=”overflow:visible;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;” sk_content=”margin-top:40px;”]

بارچینی حرفه ای

کامیونت مسقف

[/cz_team][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_team style=”cz_team_6″ image=”2240″ color_mode=”cz_social_colored” social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_2″ id=”cz_42731″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-linkedin%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_image_img=”border-radius:3px;” sk_icons=”font-size:20px;color:#000000;margin:1px;border-radius:3px;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:#161616;border-radius:3px;” sk_social_con=”background-color:#ffffff;margin-right:auto;margin-bottom:-40px;margin-left:auto;border-radius:4px;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.2);display:table;” sk_image_con=”overflow:visible;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;” sk_content=”margin-top:40px;”]

حمل کالا

پوشش سراسری

[/cz_team][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_team style=”cz_team_6″ image=”1130″ color_mode=”cz_social_colored” social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_2″ id=”cz_58922″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-youtube-play%22%2C%22title%22%3A%22Youtube%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_image_img=”border-radius:3px;” sk_icons=”font-size:20px;color:#000000;margin:1px;border-radius:3px;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:#161616;border-radius:3px;” sk_social_con=”background-color:#ffffff;margin-right:auto;margin-bottom:-40px;margin-left:auto;border-radius:4px;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.2);display:table;” sk_image_con=”overflow:visible;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;” sk_content=”margin-top:40px;”]

خدمات حمل اثاث

کارگر اثاث کشی

[/cz_team][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_team style=”cz_team_6″ image=”660″ color_mode=”cz_social_colored” social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_2″ id=”cz_42530″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-instagram%22%2C%22title%22%3A%22Instagram%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-pinterest-p%22%2C%22title%22%3A%22Pinterest%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_image_img=”border-radius:3px;” sk_icons=”font-size:20px;color:#000000;margin:1px;border-radius:3px;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:#161616;border-radius:3px;” sk_social_con=”background-color:#ffffff;margin-right:auto;margin-bottom:-40px;margin-left:auto;border-radius:4px;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.2);display:table;” sk_image_con=”overflow:visible;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;” sk_content=”margin-top:40px;”]

سریع و آسان جاباشوید

اسباب کشی و باربری تخصصی

[/cz_team][/vc_column_inner][/vc_row_inner][cz_gap height=”70px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”80px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_animated_text before_text=”تماس با ما فقط برای کامیونت و خاور” words=”09193625447,09103828868,09103824525″ after_text=”09193625447″ fx=”push” id=”cz_60335″ sk_words=”color:rgba(55,219,72,0.72);font-family:BYekan;” sk_after=”color:#c9bb45;” sk_before=”color:rgba(112,48,217,0.69);”][/vc_column][/vc_row]
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن